MÖP NEDİR? | Gaziantep Şehitkâmil MÖP

KATI ATIK NEDİR?
GERİ DÖNÜŞÜM “MÖP”

Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede, endüstride, bahçelerde ve daha birçok yerde oluşabilir.
Katı atıklar oluştukları yerlere göre adlandırılırlar.

BİLEŞENLERİ

Ülkemizde çöp bileşenleri; %68 organik atık, %13 değerlendirilebilir katı atık,  %19 diğer atıklardır.
Katı atık miktarı ve bileşimi, mevsimlere, bölgelerin coğrafik ve yaşayanların ekonomik ve kültürel seviyelerine göre değişmektedir.
Usulüne göre uzaklaştırılmayan katı atıkların neden olabileceği bazı sorunlar;

•Epidemik (bulaşıcı) hastalıkların yayılması,
•Hoş olmayan kokuların yayılması,
•Sinek, fare vb. haşerenin çoğalması,
•Yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesi,
•Sera olayına katkıda bulunabilecek derecedehava kirlenmesi.

Sürdürülebilir Atık Yönetimi
Günümüzde katı atık çeşitlerinin çevre ve insan sağlığına zarar vermelerini önlemek amacı ile toplanması, taşınması yanında yeniden kullanım, geri kazanım, geri dönüşüm gibi değerlendirme yöntemleri de uygulanmaktadır. Bunlara ilave olarak kaçınılmaz çöplerin çevremizden uzaklaştırılmasını içeren yakma, gömme işlemlerini kapsayan çeşitli yöntemler geliştirilmiştir.
Bu yöntemlerin tümünün planlandığı, uygulandığı ve takip edildiği bütünsel sistem Katı Atık Yönetimi olarak adlandırılmaktadır.
Günümüzde tüketim alışkanlıklarının değiştirilerek öncelikle daha az atık üretilmesine ve daha sonrasında ise atıkların yeniden değerlendirilerek kullanıma ve ekonomiye geri kazandırılmasının öne çıktığı Sürdürülebilir Atık Yönetimi önem kazanmıştır

KAĞIT – KARTON
*Gazete ve Dergiler

*Kağıt ve Karton Ambalajlar
*Mukavva Kutular ve Kağıt Torbalar, vb

PLASTİK
*Su ve Meşrubat Ambalajları
*Sıvı Yağ Ambalajları
*Şampuan ve Deterjan Kutuları vb.

METALLER
*Metal İçecek Kutuları
*Yağ Tenekeleri ve Diğer Tenekeler
*Konserve ve Salça Kutuları vb.

Geri dönüşüm uygulamasının aşamaları;
1- Değerlendirilebilir atıklar (Cam, metal, plastikve kağıt/karton) diğer atıklar ile karıştırılmadan temizbir şekilde ayrı olarak biriktirilmelidir.

2- Ayrı olarak biriktirilen bu atıklar, çöplekarışmadan temiz bir şekilde belediyeler tarafındanuygun araçlar kullanılarak ayrı toplanır.
3- Kaynağında ayrı toplanan bu atıklar, ayırmatesislerinde cinslerine göre sınıflandırılır.Bu üç işlem geri kazanımolaraktanımlanmaktadır.
4- Geri kazanılan atıklar tekrar işlenmek vedeğerlendirilmek üzere geri dönüşüm işletmelerinesevk edilir. Geri dönüşüm işlemi her malzeme türüiçin farklı işlemlerden oluşur Tüketicinin sorumluluğu, geri kazanılabilir atıkları kaynağında çöpten ayrı biriktirmektir. Belediye ise tüketicinin ayırdığı bu atıklarıçöpten ayrı temiz bir şekilde toplamak vecinslerine göre ayırmakla sorumludur. 

Sanayi sorumluluğu

ise belediyenin topladığıve cinslerine göre ayırdığı bu atıkları alıp geridönüştürmektir.