Doğal kaynaklarımız korunur | Gaziantep Şehitkâmil MÖP

Doğal Kaynaklarımız Korunur.

Doğal kaynaklarımız, Dünya nufüsunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle hergeçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak değerlendirilebilir nitelikte atıkları geri dönüştürmek suretiyle doğal kaynakların verimli olarak kullanılması gerekmektedir.