Bunları Biliyormusunuz? | Gaziantep Şehitkâmil MÖP

• Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık %30 ‘unun organik atık işlemi yöntemiyle geri kazanılabilir nitelikte olduğu,
• Evsel katı atıkların %65 ‘inin organik atıklar kalan kısmının ise kağıt,karton,tekstil,plastik,deri,metal,ağaç,çam ve kül gibi maddelerin oluşturulduğunu,
• Ülkemizde günde yaklaşık 65 bin ton çöp üretildiğini,
• Geri dönen her bir ton cam için yaklaşık 100 litre petrol tasarruf edilebileceğini,
• Bir ton kullanılmış kağıt geri kazanıldığında 17 adet çam ağacının bir ton kullanılmış gazete kağıdı kullanıldığında ise 8 adet çam ağacının kesilmesinin önlenebileceğini,
• Bir cam şişenin doğada 4.000 yıl, plastiğin 1.000 yıl, cikletin 5 yıl, teneke kutunun 10-100 yıl, sigara filtresinin 2 yıl süreyle yok olmadığını,
• Yeni üretim kıyasla metal ve plastik geri kazanımı ile %95 enerji tasarrufu sağlanabileceğini,
• Plastik doğada parçalanma süresi en uzun madde olduğunu,
• Plastik ambalaj atıkları yıkanıp granül haline dönüştürülerek ikincil ürün üretiminde hammadde olarak sera örtüsü,plastik torba,marley,pis su borusu, elyaf ve dolgu malzemesi, araba yedek parçası gibi birçok malzemenin yapımında kullanıldığını,
• Bir bilgisayarın yaklaşık 1,4 kilogram kurşun 2 gram katmiyum , 0.5 civa içerdiğini,
• Bir bilgisayar ve ekranının imalatı için en az 240 gram fosil yakıt, 22 kilogram kimyasal madde ve 1,5 ton suya ihtiyaç duyulduğunu,
• Normal şartlarda bir evde 1,5 kilogram – 5 kilogram arasında tehlikeli ürün bulunduğunu,
• Her yıl tonlarca tehlikeli atık evsel atıklarla beraber çöpe atıkmakta ve depolama alanlarında bu atıkların birlikte depolanması sonucu yer altı sularının kirlendiğini,
• Evsel tehlikeli atıkların yere dökülmesi sonucu yüzeysel su kaynaklarında kirlilik meydana geldiğini,
• Bir litre atık yağ’ın bir milyon litre içme suyunu kirletebildiğini , ayrıca sudaki balıkların ve diğer canlıların yaşamını tehdit ettiğini

 BİLİYOR MUSUNUZ ?